• ...
 راهنمای ارسال خلاصه مقالات
خلاصه مقالات بایستی به زبان انگلیسی و با شرایط زیر ارسال شود
1396/02/09 ادامه مطلب


  معرفی کنگره
مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی افتخار دارد" کنگره میکروب شناسی بالینی " را از سال 1386 تا کنون بصورت سالانه با هدف تبادل نظر علمی استادان، دانشجویان، پژوهشگران بالینی و علوم پایه فعال در زمینه میکروب شناسی بالینی برگزار نماید. در این کنگره آخرین دستاوردهای علمی پژوهشی جمع کثیری از پژوهشگران داخلی و تعدادی از پژوهشگران صاحب نظر خارج از کشور ارایه می گردد. بعد از برگزاری سه دوره اول همایش در شیراز، با هدف معرفی و توانمندسازی سایر مراکز این کنگره هر دوسال یک بار در سایر شهرها برگزار شده است. دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، مشهد ،تبریز و سنندج به ترتیب پذیرای برگزاری همایشهای چهارم، ششم، هشتم و دهم بوده اند. این همایش از دوره ششم به صورت بین المللی برگزار می گردد. این مرکز مفنخر است که " یازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی" را در تاریخهای 30 آبان الی 2 آذر 1396 در شهر شیراز، مهد دانش و ادب برگزار نماید. حضور شما استاد و پژوهشگر گرامی باعث سرافرازی ما خواهد بود. 
تاریخ برگزاری کنگره: 30 آبان الی  2 آذر 1396

تاریخ ارسال خلاصه مقالات : 1396/2/1 الی  1396/6/31


1- تناقص های درمانی و تشخیصی درحیطه میکروب شناسی بالینی
  • انگل شناسی بالینی
  • ویروس شناسی بالینی
  • ایمنی شناسی بیماریهای عفونی
  • باکتری شناسی بالینی
  • قارچ شناسی بالینی
  • اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی

2- روشهای تشخیصی کلاسیک و نوین در حیطه میکروب شناسی بالینی

3- عفونت های قبل و بعد از زایمان

4- مقاومت میکروبی و استفاده بهینه از آنتی بیوتیک ها

جمعه 02 تير ماه 1396

تا همایش ...

151
برگزار کنندگان
حامیان
کنگره های مرتبط
 رییس کنگره: جناب آقای دکتر عبدالوهاب البرزی

دبیر علمی کنگره: سرکار خانم آناهیتا سنایی 

دبیر اجرایی کنگره: جناب آقای دکتر علی امانتی